به نام خدا

در این واحد قصد داریم مستند های علمی ای که خودمان تولید کردیم در مورد صنعت ، انواع تکنولوژی ها دستگاه ها و ابزارها و کارخانه ها و ... را به شما ارائه دهیم . هدف ما ارائه آموزش های کاربردی به شما برای ورود به بازار کار و صنعت است همان طور که در واحد آموزش نرم افزار همین هدف را داریم ، مطالب را طوری به شما منتقل می کنیم که به راحتی وارد بازار کار و تجارت بشید